Houserules

- er worden geen tattoos, piercings of permanente make-up geplaatst indien   onder de 18 jaar. Vanaf 16 jaar mits toestemming van een ouder of voogd.

- gebruik geen drank, drugs of andere verdovende middelen op de dag van je   afspraak. Wij kunnen weigeren de handeling uit te voeren

- neem geen kinderen mee tijdens je afspraak. Ze mogen de ruimte niet         binnen om hygiënische redenen en ze kunnen storend zijn tijdens een         sessie

- bij tattoos kan de prijs licht verschillen van de reële prijs

- indien u niet kan aanwezig zijn op uw afspraak, dienen wij hiervan op de   hoogte gebracht te worden. Minimum 48u op voorhand.

  Zoniet, wordt uw voorschot ingehouden ter compensatie en zal een nieuw     voorschot gevraagd worden alvorens u een nieuwe afspraak krijgt

- om uw recht op retouches te behouden, dient u uiterlijk binnen de 3 maand   langs te komen voor nazicht. Indien u deze controle later laat uitvoeren   wordt de retouche betalend. Bij niet aanwezig zijn op uw afspraak voor de   retouche zonder te verwittigen, vervalt uw recht op de gratis retouche. 

- bij ernstige littekens of ziektes/medicatie, raadpleeg eerst uw arts. Wij   kunnen hier zelf niet over beslissen.

- breng niet je hele vriendenkring mee. Wij houden van gezelligheid maar     gaan graag in rust aan het werk voor jou. Max. 1 persoon mee in de ruimte

- If you're an asshole, turn around and walk away!

Wij hechten enorm veel belang aan hygiëne en volgen de protocollen om infectiegevaar binnen onze praktijk zo klein mogelijk te houden. Uw verantwoordelijkheid begint waar die van ons eindigt: hou rekening met de richtlijnen wat betreft nazorg! 

Wij, van Sub Rosa, kunnen daarom niet aansprakelijk gesteld worden voor het optreden van infecties en/of enig ander letsel dat zich zou voordoen nà het zetten van een tatoeage/piercing.